inofolic logo

Vypočítaj si svoje BMI

Každá z nás je iná. Niektorej pribudli roky či pár kíl a preto potrebujeme rozdielny prístup.

Vaša hmotnosť v kg

Vaša výška v cm

BMI (Body Mass Index) alebo index telesnej hmotnosti vyjadruje vzťah medzi telesnou hmotnosťou a telesnou výškou a slúži ku stanoveniu fyziologického množstva tukového tkaniva v tele. Normálna hodnota BMI sa pohybuje v rozmedzí 18,5-25. Hodnoty pod 18,5 signalizujú podváhu či podvýživu, hodnoty nad 25 signalizujú nadváhu, nad 30 obezitu. Vypočítajte si svoj index telesnej hmotnosti.