inofolic logo

 

Informácie pre odbornú verejnosť

 

Informácie na tejto stránke sú určené len pre odbornú verejnosť.
Pokiaľ k odbornej verejnosti nepatríte, vráťte sa, prosím, na hlavnú stránku.

Inovované zloženie obohatené o alfa-laktalbumín so zlepšeným vstrebávaním

Porovnanie plazmatickej koncentrácie myo-inozitolu v rôznych časových úsekoch po podaní myo-inozitolu samotného a po podaní v kombinácii s alfa-laktalbumínom

porovnanie plazmatickej koncentrácie myo-inozitolu

Inofolic Premium dosahuje výrazne vyššie plazmatické koncentrácie.

+32,4 %

Cmax (µmol/L)

4,5 násobné zvýšenie transepitelárneho transportu myo-inozitolu v prítomnosti alfa-laktalbumínu “in vitro”.

BMI < 25

inofolic premium zloženie

BMI > 25
+ d-chiro-inozitol

inofolic combi premium zloženie

Odporúčaný algoritmus pracovnej skupiny na využitie INOZITOLOV pre ženy v klinickej praxi

Inozitoly – Combi = kombinácia myo-inozitolu a d-chiro-inozitolu vo fyziologickom pomere 40:1
AIT = autoimúnna teroiditída
OHSS = ovariálny hyperstimulačný syndróm
CAR = centrá asistovanej reprodukcie
GDM = gestačný diabetes mellitus
A/N = áno alebo nie

Vypracovali:
Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP Doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD. MUDr. Michaela Grossová, PhD. MUDr. Karol Kanaba MUDr. Peter Kaščák PhD. MUDr. Martin Petrenko, CSc., MBA MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc. MUDr. Peter Vaňuga, PhD. Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD. © 2019

Reprinty odborných článkov

Gynekológia pre prax 2
Gynekológia pre prax 3 – 18/2020
Gynekológia pre prax 2
Gynekológia pre prax 2 – 17/2019