inofolic logo

Myo-inozitol

Myo-inozitol je vitamínom podobná látka. Prirodzene sa nachádza v mnohých rastlinách a živočíchoch, no produkuje ho aj ľudské telo. Myo-inozitol je jednou z foriem (jedným z izomérov) inozitolu. Ďalšie formy inozitolu sú napríklad D-chiro-inozitol a scyllo-inozitol.

Čo je to myo-inozitol a čo je to inozitol

Myo-inozitol je látka, ktorá sa nachádza v mnohých potravinách bohatých na vlákninu (napríklad fazuľa, obilie, orechy či semiačka). Predáva sa aj vo forme výživových doplnkov.

Myo-inozitol sa nachádza v strukovinách, obilí, orechoch a semiačkach

Aj keď sa inozitol niekedy označuje ako vitamín B8, v skutočnosti to nie je vitamín, ale skôr typ cukru.

Spája sa s niekoľkými dôležitým účinkami ai funkciami: je napríklad hlavnou súčasťou bunkových membrán, tiež ovplyvňuje pôsobenie inzulínu (hormónu nevyhnutného pre reguláciu hladiny cukru v krvi). Okrem toho ovplyvňuje aj chemických poslov v mozgu (serotonín a dopamín).

Aký je rozdiel medzi inozitolom a myo-inozitolom

Keď sa hovorí o inozitole, v skutočnosti tento pojem zahŕňa skupinu 9 rôznych stereoizomérov. Kvôli tomu by bolo správnejšie použiť množné číslo „Inozitoly“.

Samotný termín inozitol sa vo všeobecnosti používa na označenie biologicky najdostupnejšieho typu, ktorým je myo-inozitol.

Okrem myo-inozitolu poznáme aj ďalšie prirodzene sa vyskytujúce inozitoly: scyllo-, muko-, D-chiro- a neo-inozitol, hoci sa vyskytujú v prírode v minimálnych množstvách. Ďalšími možnými izomérmi sú L-chiro-, alo-, epi- a cis-inozitol.

Použitie inozitolu v medicíne

Inozitol zohráva svoju dôležitú úlohu pri mnohých telesných procesoch. Aj vďaka tomu je neustále skúmaný kvôli možným účinkom na zdravie človeka. Vedecké štúdie sa zameriavajú na jeho vplyv pri zdravotných ťažkostiach ako poruchy plodnosti, duševné problémy a poruchy nálady, chudnutie alebo ťažkosti súvisiace s metabolizmom.

Plodnosť a PCOS

Inozitol podporuje ovuláciu u žien s polycystickými vaječníkmi (syndróm PCOS)

Syndróm polycystických vaječníkov (PCOS) je stav, ktorý spôsobuje hormonálnu nerovnováhu u žien. Táto nerovnováha môže zapríčiniť nepravidelnosť menštruácie a môže viesť až k neplodnosti. Polycystické vaječníky sa často spájajú aj s inými problémami, akými sú napríklad prírastok na hmotnosti, vysoká hladina cukru v krvi a zvýšená hladina cholesterolu a triglyceridov.

Štúdie naznačujú, že doplnky obsahujúce myo-inozitol v kombinácií s kyselinou listovou môžu zlepšiť príznaky PCOS. Niektoré klinické štúdie zistili, že inozitol a kyselina listová, ktoré sú podávané denne, môžu pomôcť znížiť hladinu triglyceridov v krvi. Môžu tiež zlepšiť funkciu inzulínu a mierne znížiť krvný tlak u žien s PCOS.

Predbežný výskum navyše zistil, že kombinácia inozitolu a kyseliny listovej môže podporovať ovuláciu u žien s problémami s plodnosťou vyvolaných polycystickými vaječníkmi.

Z týchto zistení vyplýva, že kombinácia inozitol a kyselina listová môže mať v budúcnosti využitie pri niektorých zdravotných problémoch. Použiť by sa mohla najmä pri príznakoch súvisiacich s PCOS.

Medzi jej možné benefity sa zaraďujú: podpora ovulácie a tým aj podpora plodnosti, zníženie krvného tlaku, zlepšenie funkcie inzulínu (čo je žiaduce pri problémoch s vysokou hladinou cukru v krvi), a zníženie hladiny triglyceridov v krvi (vysoké hladiny triglyceridov sú spájané s aterosklerózou ako aj s vyšším rizikom akútneho infarktu myokardu a ischemických chorôb).

Úzkosť a duševné poruchy

Inozitol môže pomáhať pri úzkostných poruchách a panických záchvatoch

Myo-inozitol ovplyvňuje procesy, ktoré prebiehajú cez neurotransmitery. Neurotransmitery sú molekuly zodpovedné za odovzdávanie informácií medzi nervovými bunkami, vrátane tých ktoré máme v mozgu.

Serotonín je dôležitý neurotransmiter ovplyvnený práve inozitolom. Táto molekula má v našom tele veľa úloh, ovplyvňuje napríklad správanie a náladu.

Vedci skúmali, či doplnky inozitolu môžu zlepšiť príznaky spojené so stavmi, ktoré ovplyvňujú serotonín a mozog. Medzi také stavy patria úzkostné poruchy, ako je panická porucha, obsedantno-kompulzívna porucha (OCD) a posttraumatická stresová porucha (PTSD).

Niekoľko štúdií preukázalo, že inozitol môže byť schopný znížiť počet panických záchvatov u pacientov s panickými poruchami. Štúdia vykonaná na 20 ľuďoch s panickými poruchami zistila, že 18 gramov inozitolu každý deň znížilo počet týždenných panických záchvatov o 4. Ďalšia štúdia u ľudí s OCD (obsedantno-kompulzívna porucha) zistila, že inozitol podávaný denne dokázal zlepšiť príznaky lepšie ako placebo. Celkovo môže byť inozitol prospešný pre určité typy úzkostných porúch, ale na potvrdenie týchto účinkov je potrebných ešte viac štúdií.

Tieto výskumy naznačujú, že inozitol môže pomáhať ľudom, ktorých trápia úzkostné poruchy, má potenciál znižovať počet panických záchvatov a má dobré účinky pri obsedantno-kompulzívnej poruche.

Stále sú však potrebné ďalšie štúdie, aby sa tieto prínosy presnejšie potvrdili.

Cukrovka – zlepšenie citlivosti na inzulín

Myo-inozitol zlepšuje citlivosť tela na inzulín, tým znižuje inzulínovú rezistenciu

Inzulín je hormón, ktorý je nevyhnutný pre reguláciu hladiny cukru v krvi.

Inzulínová rezistencia je problém, pri ktorom inzulín nefunguje správne. Inzulínu je síce v organizme dostatok (dokonca až nadbytok), no telo naň nie je schopné odpovedať. Výsledkom je nielen vysoká hladina inzulínu, ale aj vyššia hladina cukru v organizme. Inzulínová rezistencia je nebezpečná kvôli tomu, že môže viesť k vzniku diabetes mellitus 2. typu a iných zdravotných problémov. Považuje sa aj za jeden z kľúčových faktorov spojených s metabolickým syndrómom.

Myo-inozitol bol skúmaný kvôli jeho potenciálu zlepšiť citlivosť tela na inzulín, a tým znížiť inzulínovú rezistenciu. Jedna 6-mesačná štúdia, ktorá sledovala 80 postmenopauzálnych žien s metabolickým syndrómom zistila, že 4 gramy myo-inozitolu denne zlepšili citlivosť na inzulín, krvný tlak a hladinu cholesterolu.

Ďalší výskum u žien s gestačným diabetom (tehotenská cukrovka) tiež preukázal výhody myo-inozitolu v spojení so zlepšením citlivosti na inzulín a kontrolou hladiny cukru v krvi.

Výsledkom týchto štúdií je zistenie, že myo-inozitol má potenciál znížiť inzulínovú rezistenciu. Jeho účinky sa prejavili najmä u žien po menopauze, u ktorých sa zlepšila citlivosť na inzulín a upravili sa hladiny krvného tlaku a cholesterolu. Tiež môže byť prospešný pri tehotenskej cukrovke. V priebehu výskumu zlepšil myo-inozitol citlivosť na inzulín, čoho následkom boli upravené hladiny cukru v krvi.

Metabolický syndróm

Niektoré štúdie naznačujú, že myo-inozitol môže upravovať metabolické poruchy, ktoré prispievajú k rozvoju vysokého krvného tlaku, cukrovky a metabolického syndrómu.

Pri liečbe myo-inozitolom zaznamenali ženy s metabolickým syndrómom pokles diastolického krvného tlaku o 11 %, pokles triglyceridov o 20 % a nárast „dobrého“ cholesterolu (HDL) o 22 %. Všetky tieto hodnoty znamenajú zlepšenie metabolického syndrómu, ako aj zníženie rizika kardiovaskulárnych ochorení.

Ďalšie potenciálne využitie myo-inozitolu

Myo-inozitol bol skúmaný aj v spojení s niekoľkými ďalšími zdravotnými benefitmi.

Študuje sa napríklad jeho potenciálny vplyv na chudnutie. Tento doplnok môže spôsobiť malý úbytok hmotnosti u žien s PCOS.

Tiež sa skúma jeho vplyv na krvné lipidy: Bolo hlásené určité upravenie hladín krvných lipidov (napr. cholesterolu).

Bipolárna porucha: malá štúdia u detí s bipolárnymi poruchami preukázala zníženú intenzitu príznakov mánie a depresie, keď sa po dobu 12 týždňov užívala kombinácia omega-3 mastných kyselín a inozitolu.

Aj keď môžu existovať ďalšie pozitívne účinky inozitolu, o mnohých z nich sú v súčasnosti veľmi obmedzené dôkazy.

Možné iné pôsobenie inozitolu

Myo-inozitol sa vo všeobecnosti považuje za bezpečný pri užívaní u dospelej populácie. Komplikácie sa zvyčajne nevyskytujú. Ak sa vyskytnú sú len mierne a môžu zahŕňať nevoľnosť, bolesti žalúdka, únavu, bolesti hlavy a závraty. Väčšina takýchto efektov sa vyskytuje pri vysokých dávkach.

V tehotenstve a počas dojčenia sa odporúča užívanie myo-inozitolu vopred prekonzultovať s lekárom.

Kombinácie inozitolu s inými látkami

Inozitol sa v prípravkoch kombinuje aj s inými látkami. Medzi najbežnejšie kombinácie patria inozitol a kyselina listová, inozitol a cholín alebo inozitol s horčíkom.

Inozitol a kyselina listová

Kyselina listová alebo folát prispieva k správnej funkcii psychiky, tiež prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. Folát zohráva úlohu v procese delenia buniek a prispieva k rastu zárodočných tkanív počas tehotenstva. Tiež prispieva k správnej tvorbe krvi a k správnej syntéze aminokyselín.

Inozitol a kyselina listová boli testované vo viacerých štúdiách kvôli svojmu možnému synergickému efektu. Jedna štúdia poukazuje na to, že kombinácia myo-inozitolu a kyseliny listovej by mala byť zvážená ako potenciálna liečba pri PCOS. Vzhľadom na predchádzajúce štúdie je myo-inozitol významný z hľadiska znižovania hladín androgénov a tiež dokázal znížiť prejavy hirzutizmu. Štúdie naznačujú, že myo-inozitol má pozitívne účinky na inzulínovú rezistenciu, sú však stále potrebné ďalšie výskumy, aby sa objasnil presný mechanizmus účinku.

Inofolic obshuje kombináciu myo-inozitolu a kyseliny listovej, ktorá pomáha pri problémoch s PCOS, znížení hladín androgénov a prejavoch hirzutizmu

Autori ďalšej štúdie tvrdia, že údaje súvisiace s užívaním kyseliny listovej s myo-inozitolom v období pred počatím (a počas tehotenstva) naznačujú, že tieto dve látky užívané súčasne môžu znížiť riziko výskytu aj recidívy NTD (defektov neurálnej trubice) vo väčšom počte prípadov ako kyselina listová užívaná samostatne.

Inozitol a cholín

Cholín prispieva k správnej látkovej premene lipidov a homocysteínu, tiež prispieva k udržaniu normálnej funkcie pečene.

Inozitol a cholín sú zlúčeniny podobné vitamínom B a majú aj podobné funkcie. Obe zlúčeniny sú dôležitými zložkami fosfolipidov (fosfolipidy tvoria bunkové a iné biologické membrány), a obe zohrávajú úlohu pri zdravých funkciách nervovej sústavy. Cholín je nevyhnutnou zložkou pri syntéze acetylcholínu, čo je dôležitý neurotransmiter v ľudskom tele.

Avšak kombinácia inozitolu a cholínu sa zatiaľ študovala len v laboratórnych podmienkach u hlodavcov. Zistilo sa, že súčasné podávanie inozitolu a cholínu potkanom zabraňuje stukovateniu pečene vo väčšej miere, ako keby sa ktorákoľvek z týchto látok podávala samostatne.

Chemické vlastnosti inozitolu

Molekula inozitolu, esenciálnej výživovej látky dôležitej aj pre otehotnenie

Molekulárny vzorec inozitolu je C₆H₁₂O₆. Inozitol je známy aj pod názvami myo-inozitol, Scyllo-inozitol, Muko-inozitol, epi-inozitol a iné.

Inozitol je prírodný cukor, ktorý sa nachádza vo fosfolipidoch bunkovej membrány, lipoproteínoch plazmy a v jadre. Inozitol je súborom deviatich rôznych stereoizomérov, ale tento názov sa zvyčajne používa na opísanie najbežnejšieho typu inozitolu, myo-inozitolu. Myo-inozitol je cis-1,2,3,5-trans-4,6-cyclohexánehexol. Jeho molekuly majú štrukturálnu podobnosť s glukózou a sú zapojené do bunkovej signalizácie.

Považuje sa za pseudovitamín, pretože je to molekula, ktorá sa nekvalifikuje ako základný vitamín, lebo hoci je jeho prítomnosť v tele nevyhnutná, ľudské telo si ho vie vyprodukovať do určitej miery aj samostatne. 

Inozitol možno nájsť ako zložku voľnopredajných produktov.

Iné použitie inozitolu

Práškový inozitol sa používa ako rekvizita vo filmoch

Inozitol si našiel uplatnenie aj v úplne inej oblasti ako je medicína. Práškovaný myo-inozitol sa používa ako prímes niektorých drog (kokaín alebo metamfetamín). V práškovej forme má takmer identický vzhľad ako spomínané návykové látky a pri zahrievaní vykazuje podobné vlastnosti. Nepridáva droge takmer nijakú rozpoznateľnú chuť bez ohľadu na spôsob jej užitia.

Možno aj preto si vyslúžil svoju funkciu vo viacerých hollywoodskych filmoch. Inozitol sa totiž používa ako rekvizita – herci v mnohých filmoch šnupajú inozitol namiesto kokaínu.